Open Innovation

Programa destinat a grans empreses mitjançant el qual a partir d’una necessitat concreta es convoca a startups o talent internacional que pugui oferir solucions proveint a l’empresa d’un flux d’innovació constant.

El programa es divideix en les següents fases:

  • Definició del repte.
  • Convocatòria internacional.
  • Filtratge i selecció de propostes.
  • Definició de pilots.
  • Acompanyament en l’acceleració.
  • Vinculació amb l’empresa.

Els objectius del programa són proveir a les empreses d’un flux d’innovació a grans empreses, accelerar el Time to market així com incrementar la taxa d’efectivitat.

Si estàs interessat pots contactar-nos a: technova@technovabarcelona.org o mitjançant el telèfon 932902473.